home

Hilma Bolsman biedt een unieke combinatie van kennis en ervaring op het gebied van huur(prijs)beleid, woonlasten, huurtoeslag, woningmarkt, verhouding verhuurder en huurders(organisaties) en diverse onderwerpen op het gebied van woonrecht. Bijzondere aandachtsgebieden zijn dan Woningwet, Huisvestingswet, woonwagenbeleid, studentenhuisvesting, wonen en zorg, huisvesting vergunninghouders, nieuwe rol huurdersorganisatie bij prestatieafspraken.
Kernbegrippen in de werkwijze van Hilma Bolsman zijn: professioneel, duidelijk en integer.

Wonen is een primaire behoefte voor iedereen. Vanuit kennis en ervaring in de sociale volkshuisvesting werkt Hilma Bolsman van Huurbeleid en Meer aan ondersteuning van verhuurders en andere professionals in het wonen. Hilma Bolsman combineert een zakelijke werkwijze met oog voor de sociale aspecten van het wonen.