achtergrond

Functies/werkzaamheden

  • Zelfstandig adviseur en docent/trainer (2012-heden) op het gebied van Huur(prijs)beleid, Betaalbaarheid, Woningwet, Huisvestingswet, verhouding huurders(organisatie)-verhuurder (Overlegwet), huisvesting vergunninghouders
  • Senior beleidsadviseur Wonen bij Aedes, aandachtsgebieden Huurbeleid, Betaalbaarheid, Woningmarkt en Woonrecht (2003-2012)
  • Auteur jaarlijkse Huurkranten en Woonkostenkrant (1996-2012)
  • Beleidsadviseur Volkshuisvesting Aedes en Nationale Woningraad (1998-2003)
  • Docent Vakopleiding Volkshuisvesting, Vakopleiding Verhuur en Financiën (1992-1998)

Aandachtsgebieden, competenties en ervaring

  • Beleidsontwikkelingen op het terrein van huurbeleid, betaalbaarheid van het wonen en woonlasten (huurtoeslag), woningmarkt, verhouding huurder-verhuurder en ‘woonrecht’. Bijzondere aandachtsgebieden: Woningwet 2015, Huisvestingswet, woonwagenbeleid, studentenhuisvesting, wonen en zorg, huisvesting vergunninghouders, nieuwe rol huurdersorganisatie bij prestatieafspraken.
  • Teamleider team Huurbeleid en Woonrecht bij Aedes. Coachen adviseurs.
  • Bewaken en lobby politieke en strategische ontwikkelingen op het werkterrein.
  • Ervaren in onderhandelings- en overlegsituaties met overheid en stakeholders.
  • Sterk in communicatie, voorlichting en trainingen.